Gaudiya Vedanta Publications

 
line decor
  
line decor

 

 

 


 


 
 
Krishna-bhakti i Sverige www.bhakti.se
 

Krishna ChaitanyaKrishna-medvetande eller Krishna-bhakti är vårt inre medvetande om en evig kärleksfull relation till existensens essens, Gudomens Personlighet Själv.

I de vediska bhakti-skrifterna förklaras utförligt hur detta medvetande uppnås genom bhakti-yoga. Den bästa metoden är hängiven meditation, att recitera eller sjunga Guds namn. 1486 uppenbarade sig helgonet Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu i Bengalen och i Chaitanyas mission ingick att ge Hare Krishna-mantrat till alla som vill praktisera denna yoga, hängivenhetens yoga:

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

I början av 70-talet kom bhakti-yoga till Sverige i större skala. Det var framför allt A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada (1896-1977), förkunnaren av Hare Krishna i den vediska Gaudiya Vaisnava-traditionen över hela världen, som bidrog till att Krishna-bhakti fick ett fäste i Sverige.

Vad är Veda? Ordet veta, att ha säker kunskap, kommer från sanskritordet veda. I vårt outvecklade betingade medvetande är vår kunskap bristfällig.

Vad är bhakti? Ordet bhakti, hängiven tjänst, kommer från sanskrit-roten bhaj som betyder att tjäna. Läs mer om bhakti-yoga, hängivenhetens yoga...

Hur har Krishna-medveten bhakti accepterats i Sverige? De vediska bhakti-skrifterna introducerades först på svenska av författaren och Krishna-bhaktan Walther Eidlitz (1892-1976).

Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaja (1921- ), lärjunge till Bhaktivedanta Swami i Gaudiya Vaisnava-traditionen, representerar den 500 år gamla Gaudiya Vaisnava-traditionen genom att publicera autentiska vediska bhakti-skrifter med kommentarer. Han har undervisat bhakti-yoga i 60 år och reser årligen sedan 1996 världen runt trots sin höga ålder. Han undervisar alla dem som har turen att delta i hans olika program och festivaler hur man kan praktisera kärlekens yoga, bhakti-yoga.

 

 
 
 

30000 år gammal Lejonmänniska

 

Tyskland
20070527
En 32000 år gammal religiös gestalt funnen i Tyskland. Läs mera om fyndet i Lonetal, Tyskland (på Engelska).

  Medveten konst   Göteborg
20070425 Medveten konst-terapi i Göteborg
  Govindas   Stockholm
20070318 Festival på Govindas i Stockholm.Govindas vegetariska restaurang
       
       
       
 
          © Copyright Bhakti i Sverige 2007